Ethereum คืออะไร ?

Ethereum เป็นสกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีฟังก์ชัน สัญญาอัจฉริยะ โดยพื้นฐานแล้วมันถูกสร้างเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์สำหรับนักพัฒนาในการสร้าง DApps คิดค้นโดย Vitalik Buterin ในปี 2013

Ethereum เป็นแพลตฟอร์ม บล็อกเชน ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่เรียกว่า DApps ซึ่งย่อมาจาก Decentralized Applications ซึ่งเป็นแอพที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้งาน สัญญาอัจฉริยะ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดำเนินการด้วยตนเองระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ Ethereum ยังสามารถใช้สร้างองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจได้ (DAO)

  • สัญญาอัจฉริยะ

สัญญาอัจฉริยะเป็นข้อตกลงที่ดำเนินการได้เองซึ่งกำหนดโดยรหัสโปรแกรม รหัสนี้กำหนดกฎและบทลงโทษเกี่ยวกับข้อตกลง การบังคับใช้สัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่าน “script” หรือ “โปรแกรม” พร้อมคำแนะนำเฉพาะที่ปรับใช้สัญญาอัจฉริยะและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้

  • ประโยชน์ของ Ethereum

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนซึ่งช่วยให้นักพัฒนาได้รับแพลตฟอร์มที่พวกเขาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นที่นี่ทำงานตรงตามที่ตั้งโปรแกรมไว้โดยไม่มีการหยุดทำงานหรือการเซ็นเซอร์ แอปพลิเคชันถูกโฮสต์หรือดำเนินการใน Ethereum Virtual Machine โดย $ETH ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการดำเนินการทั้งหมดในเครือข่าย Ethereum

  • Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 คือการอัปเดตที่สำคัญของโปรโตคอล Ethereum โดยนำเสนอคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุง เช่น ความสามารถในการตรวจสอบ, ความสามารถในการตั้งโปรแกรม, สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 และ proof of stake consensus

Ethereum 2.0 ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสังคมครั้งใหญ่เท่านั้น Ethereum Foundation ได้พัฒนา Ethereum testnet ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถทดสอบสัญญาอัจฉริยะของตนก่อนที่จะเผยแพร่บน mainnet ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก Ethereum 2.0 จะไม่ใช่แค่การอัปเกรดโปรโตคอลที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเขียนใหม่ทั้งหมดด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดสำหรับนักพัฒนาที่จะทำงานด้วย

MegaMoon อยู่บนเชน Polygon ซึ่งเป็น layer 2 ของ Ethereum โดยผู้เข้าร่วม MegaMoon ทุกท่านอาทิเช่น ผู้เล่น MegaMoon lottery , MegaMoon Dealer จะได้พบกับระบบที่เสถียรและค่า gas fees ที่ต่ำ

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมสุดพิเศษ โปรดติดตาม MegaMoon

MegaMoon Website: https://megamoon.space/
MegaMoon Twitter: https://twitter.com/0xMegaMoon 
MegaMoon Facebook: https://www.facebook.com/OxMegaMoon 
MegaMoon Medium: https://medium.com/@0xmegamoon
MegaMoon community: https://t.me/Oxmegamoonchat

Exit mobile version